Дамжуулах шугам сүлжээний барилга угсралт

Манай компани сүүлийн жилүүдэд Монгол-Япон улсын засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх буудал (NUBIA) төслийн Түлш хангамжийн системийн түлшний агуулахын ажлын хүрээнд Монголын хамгийн анхны 3800 метр урттай  400 мм-ын голчтой газар доорхи түлш дамжуулах шугам хоолойг угсарч зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл зэргийг хийсэн.