Босоо сав барих, засах

Босоо сав барих, засах

  • Хуйлмал хийц, “Дээрээс-доош” листийн аргаар барих,
  •  ГОСТ, API650 стандартаар барих
  • Савны ул, ханыг хэсэгчлэн солих
  • Зэврэлтээс хамгаалах гадна, дотор бүрхүүл хийх
  • Савны тоноглол угсрах