“ЭМ ПИ АЙ КОНСАЛТАНТС” ХХК-ИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО

Бид эрсдэлгүй хөдөлмөрлөх бүхий л боломжийг бүрдүүлэхэд байгууллагын ажилчин бүр идэвхтэй оролцох, санал бодлоо илэрхийлэх, удирдлагын зүгээс шаардлагатай нөөц, мэдлэгээр тасралтгүй хангах Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал, Эрүүл Ахуйн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлж нийт ажиллагсад, хамтрагчид, харилцагчдын эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлнэ.

Энэхүү бодлогод хүрэхийн тулд зорилт нь:

  1. Монгол Улсын ХАБЭА-н тухай хууль, бусад холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт мөрдөн, хэрэгжүүлж, ажиллана.
  1. ISO 45001:2018 ХЭМАБ-н удирдлагын тогтолцооны стандартын нэвтрүүлэлт хийж, тасралтгүй сайжруулна.
  1. Хамтрагч, харилцагч, сонирхогч талуудад эрсдэлгүй үйлчилгээг хүргэнэ.
  1. Эрсдлийг зөв тодорхойлж, үнэлж, хянана.
  1. Эрүүл, аюулгүй ажлын байр бий болгоно. 
  1. Бид шинэ шинэлэг техник, тоног төхөөрөмжийг эрэлхийлж, ажилтан бүрийг чадамжуулж, мэдлэг олгох, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлнэ.
  1. Ажилтан би өдөр тутам, ажлын байранд өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангахад идэвхитэй, хариуцлагатай хандана.
  1. “Үл буруутгах зарчим”-аар ажиллана.