Гал унтраах систем

Гал унтраах систем:

  1. Төлөвлөлт БНбД, NFPA, UL/FM
  2. Галын хөөс, усны насос станц
  3. Автоматжуулалт
  4. Гал, тэсрэх хийн дохиолол
  5. Шугам хоолой, 
  6. Гидрант, тоног төхөөрөмж
  7. Спринклерийн систем
  8.  Усан сан