Дамжуулах шугам хоолой

Дамжуулах шугам хоолой, насос станц

  • Газар доор, газар дээрхи шугам хоолой байгуулах
  • Угсралтын болон материалын стандарт ASME, ASTM, API, DIN
  • “Pig” цэвэрлэгээ хийх
  • Монголын хамгийн анхны газар доорхи 3,6 км, 400мм-ын голчтой   дамжуулах шугам хоолой байгуулсан туршлагатай,
  • Насос станц байгуулах