Дизель генераторын түлшний хангамжийн систем

-  Huawei төслийн генераторын түлшний системийн угсралтын ажил

 

-  NUBIA төслийн генераторын түлшний системийн угсралтын ажил

 

-  Гексадер ХХК-ийн генераторын түлшний системийн угсралтын ажил

 

-  Оюу Толгой ХХК-ийн далд уурхайн генераторын түлшний системийн угсралтын ажил