Засвар үйлчилгээ

Бид өөрийн барьж байгуулсан Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС, нийлүүлж суурилуулсан тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаанд болон захиалагчийн хүсэлт, дуудлагаар засвар, үйлчилгээ хийх, сэлбэгээр хангах үйлчилгээ үзүүлдэг.

Харилцагч бүрийн сэтгэл ханамж, тоног төхөөрөмжийн чанарын баталгаа, худалдааны дараах сэлбэг нийлүүлэлтийг найдвартай гүйцэтгэж байна.

Холбоо барих