Хэрэгжүүлсэн төсөл

Манай компани сүүлийн жилүүдэд Монгол-Япон улсын засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх буудал (NUBIA) төслийн Түлш хангамжийн системийн түлшний агуулах, нисэх онгоцны талбай доороос цэнэглэх 3800 метер газар доорхи түлш дамжуулах шугам хоолой, НИК-Петровис ХХК-ийн Улаангом, Дорнодын агуулах, Жаст ХХК-ийн Улаанбаатарын агуулах, Оюутолгойн уурхайн түлшний агуулах зэрэг иж бүрэн газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, Замын-үүдийн Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж, Шунхлай ХХК-ийн Улаанбаатарын төв агуулах, Петровис ХХК-ийн Толгойт агуулахын өртгөтгөл, шинэчлэл, автоматжуулалтын ажлыг олон улсын API, NFPA, NEC, ASTM, ASME стандартуудын дагуу гүйцэтгэсэн. Тухайлбал:

Шатахуун түгээх станц:

 •  57 иж бүрэн ШТС,
 • 21 ШТС-ын засвар өргөтгөлийн ажил,

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах:

 • 45 газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шинэчлэлийн ажил
 • 25 байгууламжуудад технологийн шинэчлэлийн ажил  

Автоматжуулалт

 • 2005 – Улаанбаатар төмөр замын зүтгүүрийн депогийн түлш, тосны цэнэглэх байгууламж
 • 2009 – Эрдэнэт Үйлдвэрийн ШТС-ууд
 • 2010 - Жаст Ойл ХХК-ийн ГТБ Агуулах,
 • 2011-2012 Жаст Ойл ХХК-ийн ШТС-ууд,
 • 2011 Оюу-Толгойн уурхайн түлшний агуулах
 • 2012 - Шунхлай ХХК-ийн ГТБ Агуулах, ШТС-ууд
 • 2012-2014 Петровис, НИК компаниудын ГТБ Агуулахууд, ШТС-ууд,
 • 2015 - Замын-Үүд дэх Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж
 • 2018 – Эрдэнэт үйлдвэрийн автоматжуулсан зөөврийн ШТС,
 • Газрын тосны компаниудын вагонцистерн, автоцистернд ачиж буулгах байгууламжууд

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хадгалах их багтаамжийн савны зураг төсөл, угсралтын ажил
 1. 400 м3 багтаамжтай сав - 3 ш
 2. 700 м3 багтаамжтай сав - 1 ш
 3. 1000 м3 багтаамжтай сав - 12 ш
 4. 2000 м3 багтаамжтай сав - 10 ш
 5. 3000 м3 багтаамжтай сав - 5 ш
 6. 5000 м3 багтаамжтай сав - 2 ш

Нийт 33 ширхэг сав

 

Сүүлийн 5 жилээр
 1. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах 19
 2. Шатахуун түгээх станц 193
 3. Шингэрүүлсэн хий түгээх станц  32
 4. Бусад байгууламж 16

 

ШТС-ын савны үйлдвэрлэл (Сүүлийн 5 жилээр)
 1. 25 м3-ын багтаамжтай сав 175 ширхэг,
 2. 50 м3-ын багтаамжтай сав 50 ширхэг,
 3. 75-100 м3 -ын багтаамжтай сав 36 ширхэг,
 4. Автоматжуулсан зөөврийн шатахуун иж бүрэн 7 түгээх станц,