Ачих буулгах байгууламж

Ачих буулгах байгууламж

  • Вагонцистернд ачих, буулгах байгууламж
  • Автоцистенээс буулгах “Custody transfer” систем
  • Автоцистернд ачих байгууламж,
  • Шат тавцан, саравч, технологийн иж бүрэн ачих байгууламж,
  • Насос, тоолуур, удирлага, ачих гар бүхий скид систем
  • Тоолуур, Автоматжуулалт
  • Туршилт тохируулга, хэмжлийн баталгаажилт