Хүний нөөц
Ажлын нэр Цалин Орон тоо Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа Төлөв
1 Зургийн инженер 700000 1 2021-05-04 2021-06-04 Идэвхитэй Анкет бөглөх
2 Зургийн техникч 700000 1 2021-05-04 2021-06-04 Идэвхитэй Анкет бөглөх