Хүний нөөц
Ажлын нэр Цалин Орон тоо Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа Төлөв
1 ХАБЭА, БО-ны Ахлах ажилтан Ажлын туршлага, ур чадвараас хамааран тохиролцоно. 1 2022-03-11 2022-03-25 Идэвхитэй Анкет бөглөх