эрчим хүч

2018 оноос 0.7-40.0кгх/см2 даралттай зуух, сав, шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ болон уг даралтанд ажилладаг тоноглолын угсралт засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээг эрхэлж эхэлсэн