газрын тосны бүтээгдэхүүний багууламжийн автоматжуулалт
 1. Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын иж бүрэн автоматжуулалт
  1. 2010 - Жаст Ойл ХХК-ийн ГТБ Агуулах,
  2. 2011 - Оюу-Толгойн Уурхайн түлшний агуулах
  3. 2012 - Шунхлай ХХК-ийн ГТБ Агуулах, 
  4. 2014 - Петровис ХХК-ын Толгойт ГТБ агуулах,
  5. 2015 - Замын-Үүд дэх Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж
  6. 2016-2017 – Хөшигийн хөндийн Шинэ нисэх буудлын нисэхийн түлшний агуулах, гидрантын системийн автоматжуулалтын системийн угсралт, туршилт тохируулга
 1. Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг автоцистернд ачих байгууламжийн автоматжуулалт

2005 – 2019 онд ГТБ-ны нийт 14 байгууламжид бүтээгдэхүүнийг хэмжих, ачилтын хэмжээг урьдчилан өгөх, насос, ачилтыг удирдах, тайлан боловсруулах автоматжуулалт