Зэврэлтаас хамгаалах
Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах сав, дамжуулах шугам хоолой, бүх зориулалтын металл хийцэд зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүлийг ISO, SSPC стандартаар гүйцэтгэж байна.
 
Мэргэжлийн баг, өндөр технологиор 10 гаруй жил гүйцэтгэж байна