• ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувилалд хандив өргөв.

    Мэдээлэл - Мэдээ
  • ОЛОН УЛСЫН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ISO СТАНДАРТУУДЫГ АМЖИЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙНА.

    Мэдээлэл - Мэдээ
  • ISO 45001:2018 стандарт нэвтрүүллээ

    Мэдээлэл - Мэдээ
Гишүүн байгууллага